Beleidsboeken zelfstandige en onzelfstandige woonruimte aangepast

De Huurcommissie heeft het beleid voor het beoordelen of een huurcontract tijdelijk is verduidelijkt. Om te bepalen of er sprake is van een tijdelijk huurcontract (artikel 7:249 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) kijkt de Huurcommissie allereerst naar de letterlijke tekst van het huurcontract. Daaruit moet blijken wat de huurder en verhuurder met elkaar hebben afgesproken. Alleen als de huurder of verhuurder een overtuigend verhaal heeft, kan de Huurcommissie het huurcontract anders beoordelen dan op grond van de letterlijke tekst.

De Huurcommissie heeft de beleidsboeken zelfstandige en onzelfstandige woonruimte hierop aangepast.