Voor huurders van sociale woningen geen huurverhoging in 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Huurt u een sociale huurwoning, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Voor dit jaar staat de huurverhoging op 0%. Hierbij speelt de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen geen rol. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging en vrije sector

Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen om de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector te beperken tot maximaal 1% bovenop inflatie. Nu zijn verhuurders in deze sector vrij om zelf de verhoging te bepalen. Begin mei volgt naar verwachting meer informatie over de ingangsdatum van de wet, de procedure en het opsturen van verzoeken.

Meer informatie over de huurverhoging vindt u op de website van de Rijksoverheid.