- 9.991 verzoeken, opnieuw hoge instroom in 2019
- Meeste verzoeken over huurverlaging door gebreken (2.676) en (jaar)afrekening servicekosten (2.164)

Read more

De heer mr. J.A.M. (Hans) Schuurbiers is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het bestuur bij de Huurcommissie. De Minister heeft Hans…

Read more

In de wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wordt geregeld dat tijdelijke huurcontracten tijdelijk kunnen worden verlengd gedurende de…

Read more

Het inkomen in 2020 is niet van invloed op de aankomende huurverhoging. Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging (boven de 5,1%) is alleen het…

Read more

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?
De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal met 6,6% worden verhoogd, tenzij uw inkomen in 2018 onder…

Read more

Voor bouwkundige keuringen in woningen zoekt de Huurcommissie extra onderzoekers. Daarvoor is Huurcommissie een Europese aanbesteding gestart. Doel is…

Read more

De huurprijscheck is beschikbaar in het Engels. Hiermee komt de Huurcommissie anderstalige huurders, onder wie buitenlandse studenten, en verhuurders…

Read more

Op de pagina Publicaties is de nieuwe versie van het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten (pdf) geplaatst. De volgende wijzigingen zijn…

Read more

Inzagebeleid

1 July 2019

Als een huurder of verhuurder een of meerdere stukken in het dossier van hun zaak wil inzien, dan kunnen zij telefonisch of schriftelijk contact… Read more

Eén keer per jaar kan de verhuurder een voorstel tot huurverhoging doen aan de huurder. De verhuurder stuurt de huurder in dat geval een brief waarin… Read more