Over welke onderwerpen doet de Huurcommissie uitspraak?

Huurder en verhuurders kunnen ons inschakelen bij meningsverschillen over onder andere huurverhoging, huurverlaging, onderhoud en renovatie, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en de energieprestatievergoeding.

 

HuurdersVerhuurders
U bent het niet eens met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging.Uw huurder heeft bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging die u heeft voorgesteld.
U wilt huurverlaging omdat het aantal punten van uw woning niet klopt.Uw huurder wil huurverlaging op basis van de puntentelling en u wilt weten wat u moet doen.
U wilt huurverlaging omdat uw inkomen is gedaald nadat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen.Uw huurder wil huurverlaging na een inkomensdaling en u wilt weten wat u moet doen.
U bent het niet eens met huurverhoging na woningverbetering.U wilt de huur verhogen na woningverbetering.
U wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud.U heeft na een tijdelijke huurverlaging de onderhoudsgebreken hersteld en u wilt de oude huurprijs weer vragen.
U vindt uw maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog of u bent het niet eens met de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen.Uw huurder is het niet eens met de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen.
U woont korter dan 6 maanden in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is 
U heeft een klacht over het gedrag van uw verhuurder. 
U wilt weten of uw huur niet te hoog is. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning, kamer, woonwagen of standplaats berekent u met de Huurprijscheck. 
U wilt uw all-in huurprijs laten splitsen in kale huurprijs en servicekosten. 
U vindt de energieprestatievergoeding die u aan uw verhuurder betaalt te hoog. 
U huurt een vrije sectorwoning en uw verhuurder verhoogt de huurprijs met meer dan 2,4%. 

Belangrijk om te weten: als uw verzoek in behandeling (is geweest) bij de (kanton)rechter, kunt u bij ons over deze zaak geen procedure starten.