Energieprestatievergoeding

Gebruikt uw sociale huurwoning bijna geen energie? Dan mag uw verhuurder aan u een energieprestatievergoeding (EPV) vragen. Daarmee verdient hij het geld terug dat hij heeft uitgegeven om de woning energiezuiniger te maken en energie te laten opwekken.

Welke regels gelden er voor de EPV?

Wil uw verhuurder dat u een EPV betaalt? Dan moet uw huurwoning goed geïsoleerd zijn én veel energie opwekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen. Als uw huurwoning net zoveel energie opwekt als het gemiddelde verbruik, heet de woning energieneutraal of een nul-op-de-meter-woning.

Uw verhuurder moet laten zien dat uw huurwoning voldoet aan de eisen voor een EPV. Daarvoor schakelt hij een deskundig bedrijf in en moet hij u het rapport van dat bedrijf laten zien.

Meer informatie over de EPV vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.

Let op: U krijgt nog steeds een energierekening

Betaalt u een EPV aan uw verhuurder? Dan krijgt u nog steeds een rekening van het energiebedrijf. U betaalt namelijk altijd een bedrag voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Dit heet vastrecht.

En als u meer energie gebruikt dan de huurwoning opwekt, moet u bijbetalen voor het extra gebruik. Andersom geldt ook: Gebruikt u minder energie dan uw woning opwekt? Dan krijgt u geld terug van het energiebedrijf.

EPV staat los van de huur

De EPV staat los van de huur die u betaalt. De jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de hoogte van de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.