Huurverlaging op basis van aanvangshuurprijs

Woont u korter dan een halfjaar in een huurwoning of op kamers? Of huurt u een woonwagen of standplaats? En bent u het niet eens met de huurprijs die u betaalt? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de hoogte van uw huurprijs te beoordelen.

Wat kan de Huurcommissie voor mij doen?

In de eerste 6 maanden van uw huurcontract kunnen we beoordelen of uw huurprijs juist is. We berekenen de maximale huurprijs voor uw woning, kamer, woonwagen of standplaats. Daarbij kijken we ook naar achterstallig onderhoud en gebreken van uw woning.

Wanneer kan ik mijn huurprijs laten beoordelen?

Wij kunnen uw huurprijs beoordelen in de eerste 6 maanden nadat het huurcontract is ingegaan. We noemen dit de aanvangshuurprijs.

Ik heb een tijdelijk huurcontract

Heeft u een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar? Dan heeft u de tijd tot 6 maanden na afloop van het tijdelijk huurcontract.

Dit geldt niet voor alle tijdelijke huurcontracten. Kijk op de website de Rijksoverheid of neem contact op met Informatie Rijksoverheid via het gratis telefoonnummer 1400.

Ook voor vrije sector huurwoningen

Huurt u een woning in de vrije sector? Ook dan kunnen wij de aanvangshuurprijs beoordelen. Als blijkt dat de huurprijs eigenlijk lager moet zijn dan de zogenoemde liberalisatiegrens, voor 2021 is dat € 752,33, dan kunnen we uw huurprijs verlagen. Blijft de huurprijs daarboven, dan mag de Huurcommissie geen uitspraak doen.

Lees meer over wat de Huurcommissie kan doen voor huurders in de vrije sector.