Huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Ook de huur voor mensen met een hoger inkomen gaat niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022. Huurt u in een vrijesectorwoning? Dan geldt er een maximum huurverhoging van 2,4%.

Wat is de maximale huurverhoging bij een sociale huurwoning in 2021?

Uw verhuurder mag de huurprijs vanaf 1 juli 2021 niet verhogen. Deze regel is voor alle typen sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Dit geldt tot 30 juni 2022. De hoogte van het inkomen is niet belangrijk. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

JaarInkomensgrens (uw inkomen in 2019)Maximale huurverhoging bij gezamenlijk huishoudinkomen lager dan € 44.655Maximale huurverhoging bij gezamenlijk huishoudinkomen hoger dan € 44.655
2021€ 44.6550%0%