Ik krijg huurverhoging, hoe zit dat?

Als u een sociale huurwoning of kamer huurt, gaat uw huurprijs meestal elk jaar wat omhoog. Hier leest u hoeveel uw huurprijs omhoog mag gaan en hoe de verhuurder u dat moet laten weten.

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?

Uw verhuurder mag de huurprijs 1 keer per jaar verhogen. De meeste verhuurders doen dat op 1 juli. Met de check van de Woonbond controleert u of het voorstel voor de huurverhoging voldoet aan de wettelijke eisen.

Vanaf 1 juli 2020 mag uw verhuurder de huurprijs verhogen met maximaal:
•    4,1%, als u een kamer, woonwagen of standplaats huurt.
•    5,1%, als uw inkomen in 2018 € 43.574 of lager was.
•    6,6%, als uw inkomen in 2018 hoger was dan € 43.574. Dit is de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging.

De brief over de huurverhoging

Uw verhuurder stuurt u een brief waarin hij u laat weten dat uw huurprijs omhoog gaat. Hij moet die brief minimaal 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat aan u sturen.

Bijvoorbeeld: Meestal gaat de huurprijs omhoog op 1 juli. Dan moet u de brief op of vóór 30 april hebben ontvangen.

Wat staat er in de brief over de huurverhoging?

  • De oude en de nieuwe kale huurprijs.
  • Het percentage of het bedrag waarmee de huurprijs omhoog gaat.
  • De datum waarop de huurverhoging ingaat.
  • Hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Wanneer mag uw verhuurder de huur niet verhogen?

  • Als u al de maximale huurprijs betaalt volgens het puntensysteem.
  • Als u een all-in prijs betaalt voor uw huurwoning of kamer. U betaalt dan één bedrag aan kale huurprijs en bijkomende kosten. Zo kunt u niet controleren of de huurverhoging klopt. Wil uw verhuurder de huurprijs toch verhogen? Vraag hem dan om de all-in prijs te splitsen.
  • Als de Huurcommissie uw huurprijs tijdelijk heeft verlaagd wegens onderhoudsgebreken.
  • Als u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging aan de Huurcommissie heeft gevraagd de huurprijs te verlagen bij onderhoudsgebreken.

Woont u sinds kort in uw huurwoning of kamer?

Ook dan mag uw verhuurder de huurprijs per 1 juli verhogen.
Bijvoorbeeld: U huurt sinds 1 april een woning. Uw verhuurder mag de huurprijs per 1 juli verhogen.