Huurverhoging na tijdelijke huurkorting

Wil uw verhuurder de huurprijs verhogen naar de originele huurprijs nadat u tijdelijk een lagere huurprijs heeft betaald, bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald? Of wil uw verhuurder de originele huurprijs vragen, nadat u maximaal 3 jaar een lagere huur heeft betaald om te wennen aan de huurprijs?

Na de afgesproken periode mag uw verhuurder de huurprijs weer verhogen tot de huurprijs die gold vóór de huurkorting, eventueel met de wettelijk toegestane huurverhoging erbij. Bent u het daar niet mee eens en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen.