Huurverhoging na tijdelijke huurkorting

Verhuurt u een zelfstandige woning in de sociale huursector? Dan kunt u uw huurder een tijdelijke huurkorting geven. Dat is mogelijk in 2 situaties:

  1. Uw huurder heeft om een lagere huurprijs gevraagd, bijvoorbeeld omdat zijn inkomen is gedaald. U kunt de huurprijs dan tijdelijk verlagen of bevriezen.
  2. U heeft met een huurder afgesproken dat hij mag wennen aan de huurprijs van een nieuwe woning. Bijvoorbeeld omdat de huurder starter is op de woningmarkt, of doorstroomt naar een duurdere huurwoning.

Na de afgesproken periode mag u de huurprijs weer verhogen tot de huurprijs die gold vóór de huurkorting. Is uw huurder het daar niet mee eens en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen.

Belangrijk om te weten: een tijdelijke huurkorting is mogelijk voor maximaal 3 jaar. Duurt de huurkorting langer dan 3 jaar? Dan mag u de huurprijs niet meer terug verhogen naar de oorspronkelijke huurprijs.