Geen inkomensafhankelijke huurverhoging in 2021

Het maximale huurverhogingspercentage in de sociale huursector is 0% voor 2021. Huurders die een sociale woning huren, krijgen ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging vindt u op de website Rijksoverheid.nl.