Ik huur sinds kort een woning en vind mijn huurprijs te hoog. Wat kan ik doen?

Woont u korter dan een halfjaar in een huurwoning of op kamers? Of huurt u een woonwagen of standplaats? En bent u het niet eens met de huurprijs die u betaalt? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de hoogte van uw huurprijs te beoordelen.

Wat kan de Huurcommissie voor mij doen?

In de eerste 6 maanden van uw huurcontract kunnen we beoordelen of uw huurprijs juist is. We berekenen de maximale huurprijs voor uw woning, kamer, woonwagen of standplaats. Daarbij kijken we ook naar achterstallig onderhoud en gebreken van uw woning.

Wanneer kan ik mijn huurprijs laten beoordelen?

Wij kunnen uw huurprijs beoordelen in de eerste 6 maanden nadat het huurcontract is ingegaan. We noemen dit de aanvangshuurprijs.

Ik heb een tijdelijk huurcontract

Heeft u een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar? Dan kunnen wij uw huurprijs beoordelen tot 6 maanden nadat uw huurcontract is afgelopen.

Weet u niet zeker of u een tijdelijk huurcontract heeft? Kijk dan of in uw huurcontract de volgende informatie staat. Zo ja, dan gaat het om een tijdelijk huurcontract:

 • Het huurcontract is voor maximaal 2 jaar
 • Het huurcontract stopt automatisch na de afgesproken huurperiode. Uw verhuurder moet u hierover schriftelijk en op tijd informeren  
 • Uw verhuurder mag het huurcontract niet tussentijds beëindigen
 • U mag het huurcontract wel tussentijds beëindigen

Dit geldt niet voor alle tijdelijke huurcontracten. Kijk op de website de Rijksoverheid of neem contact op met Informatie Rijksoverheid via het gratis telefoonnummer 1400.

Ook voor vrije sector huurwoningen

Huurt u een woning in de vrije sector? Ook dan kunnen wij de aanvangshuurprijs beoordelen. Als blijkt dat de huur eigenlijk lager moet zijn dan de zogenoemde liberalisatiegrens, voor 2021 is dat € 752,33, dan kunnen we uw huurprijs verlagen. Blijft de huurprijs daarboven, dan mag de Huurcommissie geen uitspraak doen.

Lees meer over wat de Huurcommissie kan doen voor huurders in de vrije sector.

Wanneer kunnen wij uw huurprijs niet beoordelen?

Wij kunnen uw huurprijs niet beoordelen in de volgende gevallen:

 • U heeft een vast huurcontract en u heeft uw verzoekschrift meer dan 6 maanden na de startdatum van uw huurcontract ingediend.
 • U heeft een tijdelijk huurcontract en u heeft uw verzoekschrift meer dan 6 maanden na afloop van uw huurcontract ingediend.
 • U heeft een tijdelijk huurcontract en uw huurperiode is meer dan 2 jaar.
 • U heeft een huurcontract naar aard van korte duur.
 • U heeft een huurcontract op grond van de Leegstandswet en deze woonruimte is bestemd voor de verkoop.

Weet u niet of u een woonruimte huurt op grond van de Leegstandswet? Kijk dan of in uw huurcontract de volgende informatie staat. Zo ja, dan gaat het om een huurcontract op grond van de Leegstandswet:

 • U heeft een schriftelijk huurcontract;
 • De huurprijs staat in uw huurcontract;
 • In uw huurcontract wordt verwezen naar de Leegstandswet (het gaat om een woonruimte die voor de verkoop bestemd is);
 • In uw huurcontract staat een verwijzing naar een gemeentelijke vergunning.
 • U heeft een tweede huurcontract getekend met uw verhuurder voor dezelfde woonruimte.

Wij kunnen uw huurprijs alleen beoordelen als u voor de eerste keer een huurcontract met uw verhuurder heeft getekend voor de woonruimte waar u in woont.

Huurt u een kamer? En heeft u met uw verhuurder een tweede huurcontract getekend voor de huur van een andere kamer in dezelfde woning? Dan mogen wij de nieuwe huurprijs voor uw nieuwe kamer wel beoordelen.

Is uw woonruimte gerenoveerd? En heeft u daarom met uw verhuurder een tweede huurcontract getekend? Dan mogen wij de huurprijs voor uw gerenoveerde woonruimte wel beoordelen.