Aangepaste inkomensafhankelijke huurverhoging in 2022

Het standaard huurverhogingspercentage in de sociale huursector is 2,3%. Woont u in een zelfstandige woonruimte en heeft u een kale huurprijs onder de € 300? Dan mag uw huurprijs in plaats van 2,3% met € 25 per maand worden verhoogd. Heeft u een hoger inkomen, dan kan de huurverhoging oplopen tot € 100 per maand. De inkomensgrens voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging, is ook afhankelijk van de grootte van uw huishouden.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging vindt u op de website Rijksoverheid.nl.