Huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2022

Vanaf 1 juli 2022 mag de huurprijs voor een sociale huurwoning weer worden verhoogd. Het standaard huurverhogingspercentage in de sociale huursector is 2,3%.

Huurt u een zelfstandige woning met een kale huurprijs onder de € 300? Dan mag uw huurprijs in plaats van 2,3% met € 25 per maand worden verhoogd.

Huurt u een zelfstandige woning en had u in 2020 een jaarinkomen boven de vastgestelde inkomensgrens? Als uw inkomen boven een vastgestelde grens lag, dan mag de verhuurder de huurprijs van de zelfstandige woning verhogen met een bedrag tot maximaal € 100 per maand. Ook als u AOW-gerechtigd bent met een inkomen boven de vastgestelde inkomensgrens, mag uw verhuurder uw huurprijs verhogen. Met welk bedrag uw huurprijs mag worden verhoogd, hangt af van uw woonsituatie (alleen of samenwonend) én van de hoogte van het (gezamenlijk) jaarinkomen 2020.

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt er een maximum huurverhoging van 3,3%, ook als u een hogere huurverhoging heeft afgesproken.

Wat is de maximale huurverhoging bij een sociale huurwoning in 2022?

Uw verhuurder mag de huurprijs vanaf 1 juli 2022 weer verhogen. Deze regel geldt voor alle typen sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.  

Voor kamers, woonwagens en standplaatsen mag de huurprijs met maximaal 2.3% omhoog.

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van uw huidige huurprijs en woonsituatie en van uw inkomen 2020. Toegestane huurverhoging zelfstandige woningen:
 

Huishouden één persoonMaximale huurverhoging 1 juli 2022
Lager (midden) inkomen 2020 tot € 47.9482,3% of € 25 per maand*
Hoger (midden) inkomen 2020 tussen € 47.948 en € 56.527€ 50 per maand
Hoog inkomen 2020 hoger dan € 56.527€ 100 per maand
Huishouden twee of meer personenMaximale huurverhoging 1 juli 2022
Lager (midden) inkomen tot € 55.4862,3% of € 25 per maand*
Hoger (midden) inkomen tussen € 55.486 en € 75.369€ 50 per maand
Hoog inkomen hoger dan € 75.369€ 100 per maand
*De huurprijs van een zelfstandige woning met een huurprijs
onder de € 300 mag met € 25 per maand worden verhoogd.