Wat gebeurt er nadat de Huurcommissie de huurverhoging heeft beoordeeld?

Wij beoordelen of de huurverhoging redelijk is. Gaat de huurprijs te veel omhoog, dan is de verhoging niet redelijk. We bepalen dan met welk bedrag de huurprijs wel mag stijgen.

Blijkt uit ons onderzoek dat de huurverhoging na woningverbetering klopt? Dan gaat de huurverhoging door.

Uw verhuurder moet zich houden aan de uitspraak

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat uw verhuurder zich eraan moet houden. In onze uitspraak staat met hoeveel de huurprijs omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier  ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.