Wat kan ik verwachten van een uitspraak van de Huurcommissie over de EPV?

Als wij de hoogte van de energieprestatievergoeding (EPV) hebben beoordeeld, doen wij een uitspraak. Wat betekent dat voor u?

Uw verhuurder moet zich houden aan de uitspraak

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Staat in onze uitspraak dat de EPV niet redelijk is? Dan is uw verhuurder verplicht de EPV te verlagen.

Zelf geld terugvragen aan verhuurder

Betekent onze uitspraak dat u te veel EPV heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier  ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.