Wat kan ik doen als de Huurcommissie bepaalt dat mijn huurprijs omlaag gaat?

Blijkt uit ons onderzoek dat er ernstige gebreken zijn aan uw woning? Dan verlagen we de huurprijs. De lagere huurprijs geldt totdat uw verhuurder de woning heeft gerepareerd.

Uw verhuurder moet de huurprijs verlagen

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat uw verhuurder de huurprijs moet verlagen. In onze uitspraak staat op welke datum de huurverlaging ingaat en wat de verlaagde huurprijs wordt. De lagere huurprijs geldt totdat uw verhuurder de gebreken waarover het gaat heeft opgelost.

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging

Heeft u te veel huur betaald? Vraag dan zelf het te veel betaalde bedrag terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Verhuurder werkt niet mee

Uw verhuurder hoort de gebreken op te lossen. Gebeurt dit niet, dan blijft u de verlaagde huurprijs betalen. De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen om de gebreken op te lossen en spreekt enkel verlaging van de huurprijs uit. Wij nemen verder geen verdere stappen richting uw verhuurder over het herstel van de gebreken. U kunt na de uitspraak samen met uw verhuurder in gesprek gaan over het herstel van de genoemde gebreken.
Als de verhuurder niet meewerkt en/of de gebreken niet wil oplossen, kunt u met onze uitspraak juridische stappen ondernemen om herstel / onderhoud af te dwingen. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen bij de kantonrechter. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch loket.

Slecht onderhoud hersteld? Onderhoud aangepakt?

Is het slechte onderhoud aangepakt en zijn de gebreken niet meer aanwezig? Dan betaalt u weer de oude huurprijs. Dit gaat in op de eerste dag van de maand.

U bent het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier 'Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter' op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.