Voor wie is het onderhoud?

Het onderhoud van een huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein onderhoud.

Wie doet welk soort onderhoud?

Meer informatie over onderhoud en een overzicht met onderhoudstaken vindt u op de website van Rijksoverheid.nl. In dit overzicht staat wie verantwoordelijk is voor welk soort onderhoud. Heeft u schade veroorzaakt aan uw woning of kamer? Dan moet u zelf voor de reparatie daarvan zorgen.

Voor welke onderhoudsgebreken kunt u terecht bij de Huurcommissie?

Er zijn verschillende soorten gebreken waarvoor u de Huurcommissie kunt inschakelen. Wij verdelen de gebreken in 3 categorie├źn. Hieronder enkele voorbeelden per categorie: 

Categorie A

Zeer ernstige gebreken aan- en tekortkomingen met betrekking tot de woning, bijvoorbeeld:

 • geen daglicht in de woning;
 • geen wc, bad, douche, wastafel of keuken met stromend water en afvoer;
 • geen afsluitbare deuren of ramen, waardoor anderen de woning in kunnen.

Categorie B

Ernstige gebreken aan- en tekortkomingen met betrekking tot de woning, bijvoorbeeld:

 • ernstige schimmel en houtrot;
 • ernstige lekkage door regen;
 • geen goede afvoer van rook en verbrandingsgassen;
 • verzakte of scheefstaande buitenmuren.

Categorie C

Overige ernstige gebreken aan- en tekortkomingen met betrekking tot de woning, bijvoorbeeld:

 • ernstige stank- en vochtoverlast door slechte ventilatie;
 • ernstige lekkage van leidingen;
 • ernstige vocht- of schimmelplekken als gevolg van optrekkend of doorslaand vocht.

Gebrekenboek

Een complete lijst van alle gebreken vindt u in ons gebrekenboek. Daarin kunt u opzoeken of uw klacht voorkomt en hoeveel huurverlaging hiervoor geldt.

Deskundigenrapport

In de meeste gevallen is er een onderzoek in uw woning nodig om het gebrek te beoordelen. Een bouwtechnisch onderzoeker beoordeelt of er sprake is van een mogelijk ernstig gebrek op basis van ons beleid. Soms kan een onderzoeker de gebreken niet beoordelen. Een voorbeeld hiervan is geluidsoverlast. In dit soort gevallen vragen wij u om als aanvrager zelf bewijs aan te leveren voor het aanwezig zijn van het gebrek. U kunt dan een erkend bureau of installateur inschakelen om het gebrek vast te leggen. Met een deskundigenrapport van een erkend bureau of installateur kunt u de Huurcommissie vragen om het gebrek te beoordelen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Belangrijk om te weten: u draagt zelf zorg voor een deskundigenrapport, wij vragen dit niet op bij uw verhuurder.

Een deskundigenrapport geldt voor onderstaande mogelijk ernstige gebreken:

 • Rookkanaal afvoergassen, bruikbaarheid ernstig geschaad/analyse van lucht in de woonruimte;
 • Verwarmingsinstallatie functioneert onvoldoende: (te) heet of (te) koud;
 • Ernstige geluidsoverlast van technische installaties bij of n woonruimten / woongebouwen;
 • Lood in drinkwater;
 • Gebreken aan zonne-energie, stadsverwarming, aardwarmte, alternatieve energie of negatieve rendementsresultaten ten opzichte van gemaakte en/of overeengekomen verwachtingen;
 • Onvoldoende beheersbare temperaturen van het binnenklimaat in de woonruimte. Bijvoorbeeld een temperatuur die boven een aanvaardbaar niveau ligt (de norm van 30 graden Celsius).

Als u niet in het bezit bent van een dergelijk rapport, kan de Huurcommissie geen uitspraak doen over het genoemde gebrek.