Tijdens de procedure

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij onderzoeken of uw huurprijs omlaag gaat door onderhoudsgebreken. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Hier leest u meer over hoeveel u moet betalen.

De Huurcommissie beoordeelt hoe ernstig de gebreken zijn

Nadat u heeft betaald, kunnen we uw zaak behandelen.
Wij onderzoeken hoe ernstig de gebreken zijn, of de verhuurder ze moet repareren en of u een lagere huurprijs mag betalen totdat de gebreken zijn gerepareerd.

Let op: Betaal de oude huurprijs
Zolang we nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huurprijs blijven betalen. Gaat uw huurprijs na onze uitspraak omlaag? Dan kunt u het bedrag dat u te veel heeft betaald terugvragen bij uw verhuurder.