Wat is een jaarafrekening servicekosten?

Als huurder dient u van de verhuurder één keer per jaar een jaarafrekening (eindafrekening) voor de servicekosten of de kosten voor gas, water en elektriciteit. In het overzicht op de jaarafrekening staat:

  • het bedrag dat u maandelijks vooruitbetaalt én
  • wat dat jaar de werkelijke kosten waren.

Heeft u meer verbruikt dan vooraf betaald, dan moet u bijbetalen. Heeft u minder verbruikt dan vooraf betaald, dan krijgt u geld terug. Bent u het niet eens met de jaarafrekening? Lees wat u kunt doen.

Wanneer krijgt u de jaarafrekening?

U krijgt de jaarafrekening na afloop van een kalenderjaar. De verhuurder moet vóór 1 juli een jaarafrekening sturen.
Heeft u op 1 juli nog steeds geen afrekening ontvangen? Vraag de afrekening eerst bij uw verhuurder op. U kunt hiervoor de modelbrief Jaarafrekening servicekosten toesturen gebruiken. Als u de afrekening na 3 weken nog niet hebt ontvangen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Wij bepalen dan hoeveel u moet betalen.

Belangrijk om te weten: U krijgt van uw verhuurder alsnog de jaarafrekening toegestuurd nadat u daarom had gevraagd? En bent u het niet eens met de jaarafrekening? Vraag uw verhuurder dan om aanpassing van de jaarafrekening. Stuur daarvoor de modelbrief Oneens met ontvangen servicekostenafrekening aan uw verhuurder. Geef uw verhuurder 3 weken de tijd om hierop te reageren. U kunt de Huurcommissie pas inschakelen als deze termijn is verstreken of als u het niet eens bent met de schriftelijke reactie van uw verhuurder.