Ik vind de energieprestatievergoeding te hoog. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met uw verhuurder over de hoogte van de energieprestatievergoeding (EPV)? Maak dan bezwaar bij uw verhuurder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. U start een procedure. Hier leest u hoe u dat doet.

Hoe hoog is de EPV?

Uw verhuurder stelt de hoogte van de EPV vast. Hij moet zich daarbij houden aan de regels voor de maximale EPV. De EPV is een vast bedrag per maand. Daalt of stijgt de energieprijs? Dan spreekt uw verhuurder met u af wat dat betekent.

Hoe maakt u bezwaar tegen de hoogte van de EPV?

Elk jaar ontvangt u vóór 1 juli een energieoverzicht van uw verhuurder. Daarin staat hoeveel energie uw huurwoning opwekt.
Bent u het niet eens met de EPV die de verhuurder voorstelt? Of vindt u dat uw woning niet genoeg energie opwekt? Maak dan eerst bezwaar bij de verhuurder.

Hoe start u een procedure?

Komt u er na uw bezwaar niet uit met uw verhuurder? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om te bepalen of de afgesproken EPV redelijk is. U start deze procedure door het formulier Energieprestatievergoeding (EPV) op te sturen.

Lees ook wat er gebeurt nadat u de Huurcommissie heeft ingeschakeld.