Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?

U heeft een voorstel tot huurverlaging ontvangen en u bent het daarmee niet eens. Of u heeft geen voorstel tot huurverlaging ontvangen, terwijl u daarvoor wel in aanmerking komt. In beide gevallen kunt u dan een procedure starten bij de Huurcommissie. U vraagt ons om een uitspraak.

Hoe start u een procedure?

U schakelt  de Huurcommissie in door het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs in te vullen.

Wanneer stuurt u het formulier op?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een eenmalige huurverlaging vindt u hier. Voldeed u in 2019 al aan deze voorwaarden? Dan ontvangt u voor 1 april 2021 een voorstel tot huurverlaging van uw woningcorporatie. Bent u het niet eens met dit voorstel? Dan kunt u een procedure bij de Huurcommissie starten door het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen in te vullen. Dit moet u doen binnen zes weken na de door uw woningcorporatie voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.  

Ontvangt u voor 1 april 2021 geen voorstel van uw woningcorporatie, maar voldeed u in 2019 wel aan de vereisten voor huurverlaging? Dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit kunt u doen door het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen in te vullen. Dit moet u doen binnen zes weken na 1 april 2021. Dat is de uiterste datum waarop uw woningcorporatie u nog een huurverlagingsvoorstel kan doen. U moet uw verzoek dan dus uiterlijk 12 mei 2021 indienen.    

Voldeed u in 2019 nog niet aan de voorwaarden voor huurverlaging, maar inmiddels – omdat uw inkomen na 2019 gedaald is – wel? Dan kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen bij uw woningcorporatie. Uw woningcorporatie heeft drie weken de tijd om op uw voorstel te reageren. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging doet uw woningcorporatie u een voorstel tot huurverlaging. Bent u het niet eens met het voorstel van uw woningcorporatie? Dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit kunt u doen door het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen in te vullen. Dit moet u doen binnen zes weken na de door uw woningcorporatie voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging. 

Wanneer u een verzoek tot huurverlaging heeft ingediend bij uw woningcorporatie, maar deze uw verzoek afwijst, kunt u ook een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit doet u door het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen in te vullen. Dit moet u doen binnen zes weken nadat u de afwijzing heeft ontvangen.


Geen reactie van woningcorporatie

Ontvangt u in het geheel geen reactie van uw woningcorporatie op uw verzoek tot huurverlaging? Dan kunt u ook een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit doet u door het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen in te vullen. Dit moet u dan doen binnen negen weken nadat u uw verzoek tot huurverlaging heeft ingediend bij uw woningcorporatie.  

Tot wanneer?

Afhankelijk van uw situatie gelden er dus verschillende termijnen waarbinnen u het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen en hoge huur bij de Huurcommissie moet indienen. Een overzicht van deze termijnen vindt u in de tabel hieronder.

Uw situatieWanneer kunt u het formulier Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs opsturen?
U ontvangt vóór 1 april 2021 een huurverlagingsvoorstel van uw woningcorporatie maar u bent het hier niet mee eens.Binnen zes weken na de door uw woningcorporatie voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.
U ontvangt vóór 1 april 2021 geen huurverlagingsvoorstel van uw woningcorporatie maar u voldeed in 2019 wel aan de voorwaarden voor huurverlaging.Binnen zes weken na 1 april 2021. Dat is de uiterste datum dat uw woningcorporatie u nog een huurverlagingsvoorstel kan doen. U moet het formulier dan dus uiterlijk 12 mei opsturen aan de Huurcommissie.
U heeft na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging. U heeft bij uw woningcorporatie een verzoek tot huurverlaging ingeleverd en een voorstel tot huurverlaging ontvangen. U bent het daar niet mee eens.Binnen zes weken na de door uw woningcorporatie voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.
U heeft na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging. U heeft bij uw woningcorporatie een verzoek tot huurverlaging ingeleverd. Uw woningcorporatie heeft hierop gereageerd en u geen huurverlagingsvoorstel gedaan. U bent het hiermee niet eens.Binnen zes weken na het ontvangen van de reactie van uw woningcorporatie.
U heeft na 2019 een inkomendaling gehad, waardoor u voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging. U heeft bij uw woningcorporatie een verzoek tot huurverlaging ingeleverd. Uw woningcorporatie heeft niet binnen drie weken gereageerd op uw verzoek.Binnen negen weken nadat u uw verzoek tot huurverlaging heeft ingeleverd bij uw woningcorporatie.


Lees ook wat er gebeurt nadat u de Huurcommissie heeft ingeschakeld.