Wat zijn nutsvoorzieningen?

De kosten voor gas, water en elektriciteit heten: kosten voor nutsvoorzieningen. U betaalt de verhuurder vooraf maandelijks een vast bedrag voor het gebruik van gas, water en elektriciteit: het maandelijks voorschot.

Het gaat om kosten voor het gas, water en de elektriciteit die u als huurder verbruikt en waarvoor u een eigen tussenmeter heeft.
Meestal vindt u het bedrag dat u betaalt voor gas, water en elektriciteit in het huurcontract of in de brief van de verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging.

Welke kosten mag de verhuurder doorbelasten?

In het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten staat welke kosten een verhuurder bij u in rekening mag brengen. Bijvoorbeeld welk percentage van de administratiekosten de verhuurder u mag laten betalen.
Elk jaar verschijnt een bijgewerkt beleidsboek. Kijk daarom in het nieuwste beleidsboek en/of op de website van de Rijksoverheid.