Wat zijn zorgservicekosten en kosten voor belastingen en heffingen?

Als huurder betaalt u soms ook nog andere kosten, bijvoorbeeld kosten voor tafeltje-dekje, verpleging en alarmservice. Dit noemen we zorgservicekosten. Of kosten voor andere belastingen en heffingen die bijvoorbeeld met afval te maken hebben. Denk daarbij aan rioolrecht, waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing.

Niet eens met de kosten

Bent u het niet eens met zulke kosten? De Huurcommissie gaat hier niet over en kan u hierbij niet helpen. Neem contact op met het Juridisch Loket. Zie ook de website van de Woonbond.