De geschiedenis van de Huurcommissie

De Huurcommissie bestaat ruim 100 jaar. Al sinds 1917 houden wij toezicht op een goed evenwicht tussen de prijs en de kwaliteit van huurwoningen. Dat doen we voor huurders én verhuurders. We bemiddelen als zij het niet met elkaar eens zijn.

Lees hieronder in het kort hoe de Huurcommissie de afgelopen eeuw heeft gewerkt. In elke periode waren onze taken en organisatie anders.

Of bekijk de korte film over de 'Huurcommissie van toen die is gemaakt toe we 100 jaar bestonden. In 2017 verscheen ook het Jubileumboek 100-jarig bestaan Huurcommissie.

1917: lokale huurcommissies

Na de Eerste Wereldoorlog zijn er in Nederland grote problemen op de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen, er is woningnood. Daardoor verhogen verhuurders de huren. Met de Huurcommissiewet van 1917 wil de Rijksoverheid deze huurverhogingen stoppen. Een verhuurder mag de huur voortaan alleen verhogen als hij kan laten zien dat hij meer kosten voor de woning moet maken. Bijvoorbeeld dat hij geld heeft uitgegeven aan onderhoud. Lokale huurcommissies beoordelen of een huurverhoging terecht is.

1951: regionale huuradviescommissies

Ook na de Tweede Wereldoorlog is er woningnood. Daardoor stijgen de huren. De Huurwet van 1951 biedt huurders bescherming tegen een (te) hoge huurprijs. Regionale huuradviescommissies (die horen bij de lokale rechtbanken) bekijken of verhuurders zich aan deze wet houden. Ze adviseren over de huren van woningen en kamers.

1979: een landelijk netwerk van huurcommissies

De Huurwet van 1951 wordt vaak gewijzigd. Daardoor gelden er voor sommige huurwoningen verplichte huurprijzen en voor andere huurwoningen zijn de huren helemaal vrijgegeven. In 1979 komt de Rijksoverheid daarom met één nieuwe wet voor alle huurwoningen: de Huurprijzenwet woonruimte. Deze wet is de basis voor de Huurcommissie zoals deze ook nu nog bestaat. Een toegankelijke en onpartijdige organisatie die een uitspraak kan doen bij een verschil van mening over de huur. Een uitspraak waar huurder en verhuurder zich aan moeten houden. Zij hoeven daardoor bij problemen over de huur niet langer naar de rechter. De Huurcommissie bestaat uit een groot aantal zelfstandige commissies verspreid door het land (die horen bij de lokale rechtbanken).

2010: één Huurcommissie

Na 1979 wordt de Huurprijzenwet regelmatig aangepast. Daardoor verandert ook de organisatie van de Huurcommissie. In 2010 komt er één landelijke Huurcommissie. Ook onze taak en manier van werken verandert telkens. Want het land en de mensen veranderen ook steeds. Huurders zijn hoger opgeleid en kunnen steeds beter zelf opkomen voor hun rechten. De Huurcommissie richt zich steeds meer op het voorkómen en helpen oplossen van meningsverschillen tussen huurders en verhuurders. En als dat niet lukt, doen we uiteindelijk een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.