Klachten over de Huurcommissie

De Huurcommissie doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden? Dan horen we dat graag van u. Hier leest u hoe u een klacht indient en wat er daarna gebeurt.

Hoe dient u een klacht in?

We ontvangen uw klacht het liefst digitaalVul het formulier Klacht over de Huurcommissie in. Beschijf uw klacht hierin zo duidelijk mogelijk. U kunt ook documenten meesturen.
Schrijft u liever een brief?Stuur deze naar:
Huurcommissie, t.a.v. Klachtenafdeling
Postbus 16495
2500 BL  DEN HAAG

Als u het niet eens bent met de inhoud van een uitspraak

Dan kunt u geen klacht indienen. Kijk wat u wel kunt doen op de pagina Na de uitspraak.

Wat gebeurt er nadat u uw klacht heeft ingediend?

1.    U krijgt bericht
U krijgt een brief waarin staat dat wij uw klacht hebben ontvangen. Daarin staat ook dat u binnen 6 weken antwoord krijgt op uw klacht. Als het nodig is, mogen wij er 4 weken langer over doen.

2.    Telefonisch intakegesprek
Een speciale medewerker van de Huurcommissie behandelt uw klacht. Deze klachtbehandelaar bekijkt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig. Na ontvangst van uw klacht, belt hij of zij u. In dit gesprek kunt u de klacht uitleggen.

3.    U kunt kiezen
Na dit eerste telefoongesprek gaan wij uw klacht behandelen. U kunt kiezen hoe:

  • Vindt u het prettig om de klacht in 1 of 2 telefoongesprekken te bespreken met de klachtbehandelaar?
  • Of heeft u liever een uitgebreide, officiële procedure? Als u daarvoor kiest, dan maken we een afspraak met u voor een officieel telefoongesprek. U wordt dan ‘gehoord’.

Heeft u geklaagd over een medewerker van de Huurcommissie? Dan vragen wij ook aan hem of haar, wat hij of zij ervan vindt. Zo horen we beide kanten van het verhaal.
Van de gesprekken maken we een verslag. U krijgt dat verslag toegestuurd.

4.    Antwoord op uw klacht
Na de officiële procedure krijgt u na uw gesprek altijd een antwoordbrief. Hierin staat ons antwoord op uw klacht, en wat dat voor u betekent. Meestal bellen we u om ons antwoord te vertellen, vlak voordat we de antwoordbrief versturen.

5.    Niet eens met de afhandeling?
Bent u niet tevreden over ons antwoord, of over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u na de antwoordbrief de Nationale Ombudsman inschakelen. Let op: u heeft daar 1 jaar de tijd voor na onze antwoordbrief.

6.    Evaluatie
Na afloop kunnen we u bellen voor een evaluatie. U wordt dan gebeld door een medewerker die zelf niet betrokken was bij uw klacht of de afhandeling. We vragen u in dit gesprek of u tevreden bent met de afhandeling, en hoe we de klacht hadden kunnen voorkomen. Zo leren we van de klachten en kunnen we u en andere huurders en verhuurders in de toekomst nog beter helpen.

Verbeteringen?

Heeft u goede ideeën over hoe wij u en andere huurders en verhuurders beter kunnen helpen? Die zijn van harte welkom. Stuur uw ideeën per post naar:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag