Nevenfuncties van onze bestuurders en zittingsvoorzitters

De bestuurders en de zittingsvoorzitters van de Huurcommissie hebben soms ook ander werk naast hun baan bij de Huurcommissie. Hier vindt u een overzicht van hun nevenfuncties. Het gaat om betaalde en onbetaalde banen of vrijwilligerswerk.

Bestuur

De heer dr. J.W.A. van Dijk (voorzitter)

 • Voorzitter Adviesraad Tram Regio Utrecht
 • Lid raad van advies Stichting WoonDroom in Leusden
 • Lid comité van aanbeveling Vrienden van de J.H. Donnerschool
 • Directeur-grootaandeelhouder van Asje van Dijk Holding BV

De heer mr. J.A.M. Schuurbiers (plaatsvervangend voorzitter)
Geen nevenfuncties

Zittingsvoorzitters

Mevrouw mr. M. Kleijn Hesselink

 • Voorzitter van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oisterwijk
 • Voorzitter van de geschillencommissie voor personele zaken van de gemeentes Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
 • Onafhankelijk adviseur bezwaarschriften van de gemeente Oisterwijk
 • Voorzitter Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Breda
 • Vrijwilliger (voorlezer) bij VoorleesExpress Breda

Mevrouw mr. C.S. van Damme

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns

 • Voorzitter commissie bezwaarschriften Stroomopwaarts MVS
 • Voorzitter college van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Voorzitter klachtcommissie Veiligheidsregio Kennemerland
 • Taalcoach “Samenspraak” bij stichting Het Gilde Den Haag
 • Lid van de sociale kamer van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard
 • Lid van de klachtencommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg

De heer mr. J.A.M. Schuurbiers

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. L.E.M. Zalme

 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente De Ronde Venen
 • Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds Podiumkunsten
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Filmfonds
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Houten