Nevenfuncties van onze bestuurders en zittingsvoorzitters

De bestuurders en de zittingsvoorzitters van de Huurcommissie hebben soms ook ander werk naast hun baan bij de Huurcommissie. Hier vindt u een overzicht van hun nevenfuncties. Het gaat om betaalde en onbetaalde banen of vrijwilligerswerk.

Bestuur

De heer dr. J.W.A. van Dijk (voorzitter)

 • Lid raad van advies Stichting WoonDroom in Leusden
 • Lid comité van aanbeveling Vrienden van de J.H. Donnerschool
 • Directeur-grootaandeelhouder van Asje van Dijk Holding BV

De heer mr. J.A.M. Schuurbiers (plaatsvervangend voorzitter)
Geen nevenfuncties

Zittingsvoorzitters

Mevrouw mr. C.S. van Damme

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns

 • Voorzitter commissie bezwaarschriften Stroomopwaarts MVS
 • Voorzitter college van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Voorzitter klachtcommissie Veiligheidsregio Kennemerland
 • Taalcoach “Samenspraak” bij stichting Het Gilde Den Haag
 • Lid van de sociale kamer van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard
 • Lid van de klachtencommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg

De heer mr. J.A.M. Schuurbiers

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw mr. L.E.M. Zalme

 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente De Ronde Venen
 • Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Fonds Podiumkunsten
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Filmfonds
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Houten

De heer C.R.N. de Boer

 • Advocaat en Partner bij Keulers en Partners Advocaten te Beek (Lb)
 • Afdelingsvoorzitter D66 Maastricht-Heuvelland
 • Voorzitter klachtencommissie-cliënten LEVANTO zorggroep te Sittard

Mevrouw L. Aalsma

 • Iyengar Yoga docente

Mevrouw mr. N.C. Ogg

 • Advocaat bij en eigenaar van ONS Advocaten
 • Lid Raad van Commisarissen Woningbouwvereniging Bergopwaarts
 • Arbiter bij Digitrage
 • Gecommitteerde bij Juridische Hogeschool Avans - Fontys
 • Bestuurslid (penningmeester en secretaris) bij Brabants Genootschap

De heer J. Bloksma

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw M. Drooglever

 • Juridisch adviseur Brabant Startup /fonds, Provincie Noord Bravant
 • Lid Urgentiecommissie Enserve
 • Lid Klachtencommissie RIBW Arnhem/Nijmegen
 • Lid Geschillencommissie SCAG
 • Voorzitter Ouder en Verwantenraad SDC

De heer J. van Dyck

 • advocaat
 • docent Beroepsopleiding Advocatuur en bestuurslid van de Stichting Kunst- en Cultuurraad (in Valkenburg).

Nevenfuncties zittingsleden