Publicaties van de Huurcommissie

Hoe de Huurcommissie werkt, is te vinden in een aantal handboeken en notities. Hier vindt u de belangrijkste publicaties van de Huurcommissie.

De kosten van een procedure: de Legesnotitie

Huurder en verhuurder betalen een bijdrage in de kosten voor de procedure. Dat bedrag heet leges. Welke partij de kosten betaalt, staat in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Wij houden ons aan deze wet als wij de kosten berekenen

Een overzicht van alle kosten en hoe wij daarmee omgaan, vindt u in de Legesnotitie (pdf). De Legesnotitie is een bijlage bij het Handboek Huurcommissie.

Beleidsboeken en jaarverslagen

Meer informatie over de regels bij bepaalde onderwerpen vindt u in de beleidsboeken. Er verschijnen regelmatig nieuwe, bijgewerkte versies van elk beleidsboek. Kijk daarom altijd in de nieuwste versie.

Beleidsboeken die vanaf 1 juli 2022 zijn ingegaan