Voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies

Woningcorporaties en andere verhuurders van 25 of meer woningen moeten minimaal 1 keer per jaar overleggen met hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies. De regels voor dat overleg liggen vast in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv).

Bij een verschil van mening over het volgen van deze regels, kunnen huurdersorganisaties en bewonerscommissies de Huurcommissie inschakelen.

Lees meer over wat de Huurcommissie kan doen bij Wohv-geschillen.