Behandeling van uw zaak

De Huurcommissie behandelt mijn zaak. Wat kan ik verwachten?

Na het onderzoeksrapport behandelen wij uw zaak. Dat doen we schriftelijk. Is de zaak ingewikkelder? Dan krijgt u een keuzebrief.

Wij bekijken uw zaak en bepalen de vervolgstap. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U krijgt een uitspraak, de kennelijke voorzittersuitspraak.
  • U ontvangt een keuzebrief over het vervolg van de procedure.

U krijgt een uitspraak, de kennelijke voorzittersuitspraak

Is de situatie snel duidelijk? Dan hebben wij geen uitgebreid overleg meer nodig met huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld bij bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Na het onderzoeksrapport doen wij meteen een uitspraak. Dit heet: kennelijke voorzittersuitspraak. We behandelen uw zaak schriftelijk. U krijgt de uitspraak per e-mail toegestuurd.   

Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter?

Stuur ons binnen 3 weken het formulier Verzet tegen de uitspraak van een voorzitter. De Huurcommissie bekijkt uw reactie. Als het nodig is, besluiten we uw zaak opnieuw te bekijken.  

U ontvangt een keuzebrief over het vervolg van de procedure

Is de situatie iets ingewikkelder? Of bent u het bijvoorbeeld niet eens met het onderzoeksrapport? U krijgt een keuzebrief met 3 mogelijkheden. U kiest de procedure die past bij uw situatie.