Wat kost een procedure?

Wilt u een procedure starten bij de Huurcommissie? Dan moet u vooraf betalen.

Wat moet u betalen?

Het bedrag dat u vooraf moet betalen heet leges. Krijgt u gelijk? Dan krijgt u dat bedrag terug. De ander moet dan de kosten van de procedure betalen.

  • Bent u een huurder? Dan betaalt u vooraf € 25.
  • Bent u een verhuurder? Dan betaalt u vooraf € 300. Het maakt niet uit of u particulier verhuurder bent, of een bedrijf of rechtspersoon.

Kunt u niet betalen?

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u de kostenleges niet te betalen. Daarvoor moet u op tijd een vrijstelling aanvragen.

Ga naar het formulier Verzoek om kosten niet te betalen om een vrijstelling aan te vragen.

Betaal op tijd

Betaal het bedrag binnen 4 weken. U krijgt van ons een brief. Daarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. In de brief staat ook hoe u moet betalen.

Betaalt u niet? Of te laat? De procedure stopt.

Wie betaalt de kosten?

Wij bepalen in de uitspraak wie gelijk krijgt. De huurder of de verhuurder.

Als u gelijk krijgt

Staat in de uitspraak dat u gelijk krijgt? En bent u de procedure gestart? Dan krijgt u het geld dat u vooraf heeft betaald terug. De ander moet betalen.

Als u geen gelijk krijgt

Staat in de uitspraak dat u geen gelijk krijgt? Dan betaalt u de kosten. Als u de procedure bent gestart, heeft u het geld vooraf al betaald. Is de andere partij de procedure gestart? Dan moet u de kosten nog betalen.
U krijgt een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) met betaalgegevens. Bent u huurder? Dan betaalt u € 25. Bent u verhuurder? Dan betaalt u € 300.

Als u voor een deel gelijk krijgt

Het kan ook zijn dat u allebei voor een deel gelijk krijgt. Had u vooraf al betaald? Dan krijgt u een deel terug. Had u vooraf nog niet hoeven betalen? Dan moet u nu een gedeelte betalen.

Geld terug bij intrekking procedure binnen termijn

Trekt u uw procedure binnen de uiterste termijn van betaling in, dan krijgt u het betaalde bedrag terug. Dit gaat op voor zowel huurders als verhuurders.

Verhuurder vaker in het ongelijk betaalt meer

Bent u verhuurder en krijgt u geen gelijk in een procedure over de aanvangshuur of all-in-huurprijzen? De eerste keer betaalt u € 300. Krijgt u binnen 3 kalenderjaren vaker ongelijk in procedures over aanvangshuur of all-in-huurprijzen? De tweede keer betaalt u € 700 euro. De derde keer (of elke volgende keer) kost een procedure u € 1.400 euro.