De eerste stap in de procedure bij de Huurcommissie is: een formulier opsturen. Daarmee start u de procedure.

Een formulier sturen

U start een procedure door een formulier op te sturen. Voor elk onderwerp is er een apart formulier. Er zijn formulieren voor huurders en formulieren voor verhuurders.

Op tijd opsturen

Het is belangrijk dat u het formulier op tijd opstuurt. Stuurt u het formulier te laat of te vroeg op? Dan kan de Huurcommissie u niet helpen.

Wanneer moet u het formulier opsturen? Dat staat op het formulier. Of kijk bij onderwerpen.

Vul het juiste adres in

Vult u een verkeerd adres in, dan stopt de procedure. U moet dus de juiste naam, adres en woonplaats van uw huurder of uw verhuurder op het formulier invullen. Dat kan ingewikkeld zijn. Een verhuurder schakelt namelijk soms ook een beheerder in. Welke naam en welk adres is dan juist?

Neemt altijd naam en adres over uit het huurcontract. U kunt ook de verhuurder of de huurder zelf vragen om de gegevens te controleren.

Wat gebeurt er nadat u een formulier heeft opgestuurd?

We laten u met een brief weten dat we uw formulier hebben ontvangen. Lees de brief goed. Soms vragen we u om snel nog meer informatie te sturen. We sturen ook een brief aan degene met wie u het oneens bent. Die krijgt van ons een kopie van het formulier dat u heeft opgestuurd.