Aanvullende informatie bij een procedure

Vraagt de Huurcommissie u tijdens de procedure om meer informatie te sturen? Of wilt u ons tijdens de procedure meer informatie sturen? Gebruik daarvoor dit formulier.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

U stuurt het formulier en de informatie uiterlijk 5 werkdagen voor:

Bent u verhuurder? Heeft u de brief ‘Verzoek om informatie servicekosten’ van ons ontvangen? U stuurt het formulier en de informatie binnen 2 weken nadat u de brief heeft ontvangen. Lees ook de pagina Procedure over de servicekostengegevens (verhuurder).

Heeft de voorzitter of de commissie u tijdens de zitting gevraagd om extra informatie te sturen? Of op een ander moment in de procedure? Stuur het formulier en de informatie dan zo snel mogelijk.

Toelichting aanvullende documenten

U kunt in verschillende fases in een procedure aanvullende documenten insturen. Hier vindt u enkele voorbeelden van informatie die u met dit formulier kan insturen.

 • Onderzoek van de woonruimte
  Heeft u een brief gehad over het onderzoek van de woonruimte? Dan kunt u hiervoor aanvullende documenten insturen. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor het onderzoek.
 • Voor een zitting
  U heeft een uitnodiging ontvangen voor een zitting en u wilt hiervoor aanvullende documenten insturen. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting. Deze informatie moet u ook aan uw huurder / verhuurder sturen.
 • Na een zitting
  Tijdens een zitting kan de Huurcommissie u vragen om aanvullende documenten in te sturen.
 • Servicekosten (voor verhuurders)
  De Huurcommissie heeft u als verhuurder gevraagd om aanvullende documenten over de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen, of over het voorschot nutsvoorzieningen in te sturen.
 • Overige informatie
  De Huurcommissie heeft u gevraagd om aanvullende documenten in de sturen of u wilt zelf nog aanvullende informatie insturen.

Procedure in het Nederlands

De Huurcommissie behandelt uw zaak in de Nederlandse taal. Aanvullende documenten (het huurcontract of andere bewijsstukken) voor uw procedure mag u ook in het Engels, Frans of Duits opsturen. Wij vragen dan niet om een vertaling van deze documenten. Is één van uw documenten in een andere taal? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee.  

Verzoek digitaal indienen

Met dit formulier dient u uw verzoek digitaal in.

Let op: U kunt met dit formulier alleen documenten sturen, eventueel met een korte toelichting. u kunt geen geluids- en video-opnamen niet sturen.

Verzoek per post indienen

Verstuurt u uw aanvullende informatie liever per post?
Dat kan. Print alle papieren en stuur een mee waarin u aangeeft dat dit aanvullende documenten zijn bij uw procedure. Vermeld ook uw zaaknummer. Uw zaaknummer heeft u in eerdere correspondentie van de Huurcommissie ontvangen. Stuur dit naar:

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag