Wat kan ik verwachten van een verzetprocedure?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de voorzitter, dan kunt u in verzet gaan. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak van de voorzitter. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’.

Meld al uw bezwaren

Meld al uw bezwaren tegen de voorzittersuitspraak in het formulier. De commissie kijkt tijdens verzet namelijk alleen naar de bezwaren die u heeft opgeschreven. U kunt tijdens een hoorzitting geen nieuwe bezwaren noemen.

Geen nieuwe feiten en omstandigheden

Tijdens een hoorzitting bij verzet kunt u geen nieuwe feiten of documenten meer inbrengen. De commissie beoordeelt alleen of de voorzitter de feiten en omstandigheden die u heeft genoemd goed heeft beoordeeld. Alleen als u tijdens de eerdere procedure geen kans heeft gekregen om uw mening te geven, kan de commissie nieuwe feiten en omstandigheden meenemen in de beoordeling van het verzet. Dit kan bijvoorbeeld als de verkeerde wederpartij is aangeschreven. Ook bekijkt de commissie of het beleid van de Huurcommissie goed is toegepast.

Ik wil in verzet gaan. Moet ik daarvoor betalen?

Nee, in verzet gaan kost geen geld.

Krijg ik een uitnodiging voor een hoorzitting?

U krijgt meestal een uitnodiging voor een hoorzitting. Heeft een commissie voldoende informatie om uw verzet te beoordelen? Dan krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting.

Wanneer krijg ik een uitspraak?

U krijgt binnen 4 weken na de hoorzitting een uitspraak.

 

Bekijk de vragen en antwoorden over verzet