Toegankelijkheid

De Huurcommissie heeft bij de realisatie van deze website veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. 

Webrichtlijnen

De afdeling Inspectie van de Stichting Accessiblity te Utrecht heeft op 30 oktober 2020 vastgesteld dat de website van de Huurcommissie voldoet aan niveau B qua keuringseisen van Webrichtlijnen 2 en WCAG2.0 van W3C. Uitzondering hierop vormen de pagina's onder formulieren.huurcommissie.nl. Daarnaast voldoen de downloads (pdf's) op dit ogenblik nog niet aan deze webrichtlijnen.

Drempelvrij.nl

Vanwege deze inspectie van de stichting Accessibility heeft de website van de Huurcommissie op 12 september 2013 een certificaat van toegankelijkheid gekregen.

Het toegankelijkheidslabel van www.huurcommissie.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.