Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - voor huurders

Bent u het oneens over de afrekening van de servicekosten en gaat het om meer dan € 36? Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over het bedrag van de jaarafrekening servicekosten.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

U kunt dit formulier pas opsturen nadat u uw verhuurder schriftelijk heeft gevraagd om de jaarafrekening aan te passen. Is uw verhuurder het niet eens met uw voorstel en komt u er samen niet uit? Daarna kunt u met dit formulier de Huurcommissie inschakelen.

Heeft u op 1 juli nog geen jaarafrekening ontvangen? Dan dient u deze brief eerst op te vragen bij uw verhuurder. Mocht u de jaarafrekening na drie weken niet hebben ontvangen, of wel ontvangen en u bent het er niet mee eens, dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie.

Belangrijk om te weten: maak uw bezwaar eerst schriftelijk kenbaar bij uw verhuurder voordat u ons inschakelt. Zonder, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Meer informatie vindt u op de pagina Servicekosten en nutsvoorzieningen.

Wat moet u meesturen?

Zoek de volgende documenten op voordat u het formulier invult. Dit zijn de bijlagen die u mee moet sturen:

  • Uw huurcontract
  • De jaarafrekening(en) van de servicekosten en nutsvoorzieningen.
  • De brief aan uw verhuurder, waarin u aangeeft het niet eens te zijn met uw jaarafrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen en vraagt het bedrag aan te passen. Als u geen jaarafrekening hebt ontvangen van uw verhuurder, voeg dan uw brief toe waarin u uw verhuurder vraagt om de jaarafrekening.
  • De reactie van de verhuurder op uw reactie op het bezwaar, als u deze heeft ontvangen.

Vul het formulier in