Jaarlijkse huurverhoging - voor huurders

Gaat uw huur omhoog en bent u het daar niet mee eens? Maak dan bezwaar bij uw verhuurder. Als uw verhuurder het niet eens is met uw bezwaar, schakelt hij de Huurcommissie in. Heeft u de brief over de huurverhoging te laat of niet ontvangen? Dan kun u met dit formulier de Huurcommissie vragen de jaarlijkse huurverhoging te beoordelen.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging kan op 2 manieren. U gebruikt het formulier Jaarlijkse huurverhoging alleen in situatie 2.

  1. Heeft u de brief over de huurverhoging op tijd ontvangen, 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging? Maak dan bezwaar bij uw verhuurder. Als uw verhuurder het niet eens is met uw bezwaar, moet hij de Huurcommissie inschakelen. U hoeft dus deze procedure dus niet zelf te starten.
  2. Heeft u de brief over de huurverhoging pas na de ingangsdatum ontvangen? In de vorm van een (aangetekende) herinneringsbrief? Dan heeft u geen bezwaar kunnen maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Blijf dan de oude huur betalen en schakel met dit formulier de Huurcommissie in. Doe dat binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging.

Meer informatie vindt u op de pagina Jaarlijkse huurverhoging.

Wat moet u meesturen?

Zoek de volgende documenten op voordat u het formulier invult. Dit zijn de bijlagen die u mee moet sturen:

  1. De aangetekende brief waarin uw verhuurder de huurverhoging aankondigt.
  2. En bij een inkomensafhankelijke huurverhoging:
  • Als uw huishoudinkomen niet klopt: de inkomensverklaringen 2018 van de Belastingdienst van alle bewoners.
  • Als uw huishoudinkomen is gedaald: de inkomensverklaringen 2019 van de Belastingdienst van alle bewoners.
  • Als het aantal bewoners niet klopt: een uittreksel uit de Basisregistratie personen, waaruit blijkt hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven.
  • Als iemand in uw huishouden een chronische ziekte of handicap heeft: de (zorg)indicatie, Wmo- of Wvg-beschikking.

Vul het formulier in