Jaarlijkse huurverhoging - voor verhuurders

U heeft bij uw huurder een huurverhoging aangekondigd. Hij heeft daartegen bezwaar gemaakt of betaalt de hogere huur niet. Met dit formulier kunt u als verhuurder de Huurcommissie vragen de jaarlijkse huurverhoging te beoordelen.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

Er zijn 2 situaties mogelijk:

  1. Uw huurder heeft bezwaar gemaakt tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. U wilt dit bezwaar afwijzen. Dat mag niet zomaar, daarvoor heeft u een uitspraak van de Huurcommissie nodig.
  2. Uw huurder heeft geen bezwaar gemaakt, maar betaalt de hogere huur niet. U heeft hem inmiddels een aangetekende brief gestuurd waarin u hem vraagt de hogere huur te betalen. Betaalt hij de huurverhoging nog steeds niet, dan kunt u met dit formulier de Huurcommissie inschakelen.

Meer informatie vindt u op de pagina Jaarlijkse huurverhoging.

Belangrijk om te weten! Dit verzoek is bedoeld voor verhuurders die een woning in de sociale huursector verhuren. Indien u een woning in de vrije sector verhuurt en de huurder is het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging, dan kan de huurder een verzoek indienen via dit formulier.
Kijk voor meer informatie over deze procedure op onze website.

Wat moet u meesturen?

Zoek de volgende documenten op voordat u het formulier invult. Dit zijn de bijlagen die u mee moet sturen:

  • Uw voorstel om de huur te verhogen.
  • Als de huurder bezwaar heeft gemaakt: het bezwaar van de huurder.

Als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft voorgesteld:

  • De inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst.
  • Als de huurder bezwaar heeft gemaakt omdat het huishoudinkomen is gedaald: de inkomensverklaringen (IB60) van de Belastingdienst van alle bewoners.
  • Als de huurder bezwaar heeft gemaakt omdat het aantal personen in zijn huishouden niet klopt: het uittreksel uit de Basisregistratie personen, waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven
  • Als de huurder bezwaar heeft gemaakt omdat iemand in zijn huishouden een chronische ziekte of handicap heeft: de (zorg)indicatie, Wmo- of Wvg-beschikking die de huurder meestuurde.

Vul het formulier in