Voorschot servicekosten en nutsvoorzieningen - voor huurders

Woont u nog op het adres waarvoor u het voorschot betaalt of betaalde? En heeft u een eigen meter in uw huurwoning? Met dit formulier vraagt u de Huurcommissie het voorschotbedrag te controleren.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

U kunt dit formulier pas opsturen nadat u uw verhuurder heeft gevraagd om het maandelijks voorschot aan te passen. Is uw verhuurder het niet eens met uw voorstel en komt u er samen niet uit? Dan kunt u met dit formulier de Huurcommissie inschakelen als het gaat om een verschil van meer dan € 3 per maand.

Meer informatie vindt u op de pagina Servicekosten en nutsvoorzieningen.

Wat moet u meesturen?

Zoek de volgende documenten op voordat u het formulier invult. Dit zijn de bijlagen die u mee moet sturen:

  • Uw huurcontract.
  • De jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen.
  • De brief aan uw verhuurder, waarin u vraagt het bedrag aan te passen.
  • De reactie van de verhuurder op uw voorstel.

Heeft uw verhuurder voorgesteld om het maandelijks voorschot te verhogen? Dan stuurt u die brief ook als bijlage mee.

Vul het formulier in

  • U kunt het formulier Maandelijks voorschot nutsvoorzieningen online invullen en versturen. Stuur de bijlagen mee in pdf.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier, bel dan naar 1400 (u betaalt normale belkosten).