Verzoek om vrijstelling van leges

U heeft van de Huurcommissie of van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een brief gekregen, waarin staat dat u € 25 voor leges moet betalen. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om u vrij te stellen van betaling van dit legesbedrag. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden voor vrijstelling van leges
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten:

  • definitieve beschikking huurtoeslag (als u huurtoeslag ontvangt en een minimum inkomen heeft) óf
  • laatste beschikking of een specificatie van de bijstandsuitkering (als u een bijstandsuitkering ontvangt).

Vul het formulier online in

Vul het formulier Verzoek om kosten niet te betalen online in.