Hoe beoordeelt de Huurcommissie of mijn huurcontract een tijdelijk huurcontract is?

De Huurcommissie kijkt naar de tekst van het huurcontract. Daaruit moet blijken wat huurder en verhuurder met elkaar hebben afgesproken. Alleen als de huurder of verhuurder een overtuigend verhaal hebben, kan de Huurcommissie het huurcontract anders beoordelen dan op grond van de letterlijke tekst.