Ik ben het met meerdere uitspraken van de voorzitter van de Huurcommissie niet eens. Kan ik tegen die uitspraken in één keer in verzet gaan?

Nee, als u het met meerdere uitspraken van de voorzitter van de Huurcommissie niet eens bent, dan moet u voor elke uitspraak apart een formulier opsturen. Bent u het bijvoorbeeld met 3 uitspraken niet eens? Dan moet u 3 formulieren opsturen.

Let op: tijdens een hoorzitting bij verzet kunt u geen nieuwe feiten of documenten meer inbrengen. De commissie beoordeelt alleen of de voorzitter de feiten en omstandigheden die u heeft genoemd  bij het originele verzoek  goed heeft beoordeeld. Alleen als u tijdens de eerdere procedure geen kans heeft gekregen om uw mening te geven, kan de commissie nieuwe feiten en omstandigheden meenemen in de beoordeling van het verzet. Dit kan bijvoorbeeld als de verkeerde wederpartij is aangeschreven. 

Lees meer over de procedure als u in verzet gaat.