Ik wil in verzet gaan. Hoe doe ik dat?

U kunt gebruikmaken van het formulier op onze website. U moet dat formulier binnen drie weken nadat wij de uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie hebben verzonden naar ons opsturen. De datum waarop wij de uitspraak hebben verzonden staat in de uitspraak. Ook moet u aangeven waarom u het met die uitspraak niet eens bent. Meld al uw bezwaren tegen de voorzittersuitspraak in het formulier. De commissie kijkt tijdens verzet namelijk alleen naar de bezwaren die u heeft opgeschreven. U kunt tijdens een hoorzitting geen nieuwe bezwaren noemen. U kunt zonder extra kosten bij ons in verzet gaan.

Let op: tijdens een hoorzitting bij verzet kunt u geen nieuwe feiten of documenten meer inbrengen. De commissie beoordeelt alleen of de voorzitter de feiten en omstandigheden die u heeft genoemd  bij het originele verzoek  goed heeft beoordeeld. Alleen als u tijdens de eerdere procedure geen kans heeft gekregen om uw mening te geven, kan de commissie nieuwe feiten en omstandigheden meenemen in de beoordeling van het verzet. Dit kan bijvoorbeeld als de verkeerde wederpartij is aangeschreven. 

Lees meer over de procedure als u in verzet gaat.