Wat betekent in verzet gaan?

U heeft een uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie ontvangen. U bent het niet eens met die uitspraak. U kunt dan 'in verzet gaan'.

Let op: tijdens een hoorzitting bij verzet kunt u geen nieuwe feiten of documenten meer inbrengen. De commissie beoordeelt alleen of de voorzitter de feiten en omstandigheden die u heeft genoemd goed heeft beoordeeld. Alleen als u tijdens de eerdere procedure geen kans heeft gekregen om uw mening te geven, kan de commissie nieuwe feiten en omstandigheden meenemen in de beoordeling van het verzet. Dit kan bijvoorbeeld als de verkeerde wederpartij is aangeschreven. Ook bekijkt de commissie of het beleid van de Huurcommissie goed is toegepast.

Lees meer over de procedure als u in verzet gaat.