Kan de all-in-huurprijs gesplitst worden?

Ja. Als de huurder de all-in-huurprijs wil laten splitsen, moet de huurder eerst aan de verhuurder een voorstel doen om de all-in-huurprijs te splitsen. Dat kan met de modelbrief Voorstel tot splitsen van de all-in-huurprijs. In het voorstel moet de huurder noemen:

  • de all-in-huurprijs die de huurder betaalt;
  • een nieuw voorstel voor de kale huurprijs;
  • een nieuw voorstel voor de servicekosten en kosten voor de nutsvoorzieningen;
  • de datum waarop de splitsing in moet gaan.

De huurder stuurt 2 maanden voordat de splitsing in moet gaan het voorstel naar de verhuurder.

De verhuurder heeft daarna tot de voorgestelde ingangsdatum van de splitsing de tijd om te reageren op het voorstel van de huurder. Gaat de verhuurder akkoord met het voorstel, dan is de splitsing een feit.

Gaat de verhuurder niet akkoord met het voorstel of reageert de verhuurder niet binnen de termijn van 2 maanden, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen.

Wil de verhuurder de all-in-huurprijs splitsen? Dan stuurt de verhuurder een voorstel aan de huurder. Gaat de huurder niet akkoord, dan kan de verhuurder de Huurcommissie inschakelen.