Kan de Huurcommissie de all-in-huurprijs splitsen?

Ja. Als de verhuurder niet akkoord gaat of niet reageert op het voorstel van de huurder, kan de huurder de Huurcommissie inschakelen met het verzoekschrift Splitsen all-in-huurprijs. De huurder moet dit verzoekschrift binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum indienen bij de Huurcommissie.

De Huurcommissie beoordeelt vervolgens het voorstel van de huurder op twee punten:

  • de voorgestelde kale huurprijs mag niet lager zijn dan 55% van de all-in-huurprijs;
  • de voorgestelde servicekosten en/of nutsvoorzieningen mogen niet lager zijn dan 25% van de all-in-huurprijs.

Als de Huurcommissie het voorstel van de huurder niet terecht vindt, kan de Huurcommissie de kale huurprijs op 55% en de servicekosten en/of nutsvoorzieningen op 25% vaststellen.