Kan de all-inprijs gesplitst worden?

Ja. Als de huurder de all-inprijs wil splitsen, moet de huurder eerst aan de verhuurder een voorstel doen om de all-inprijs te splitsen. Dat kan met de modelbrief Voorstel tot splitsen van de all-inprijs. In het voorstel moet de huurder noemen:

  • de all-inprijs die de huurder betaalt;
  • de voorgestelde kale huurprijs;
  • het voorgestelde voorschot voor de servicekosten en/of kosten voor de nutsvoorzieningen;
  • de datum waarop de splitsing in moet gaan.

De huurder stuurt 2 kalendermaanden voordat de splitsing in moet gaan het voorstel naar de verhuurder.

De verhuurder heeft daarna tot de voorgestelde ingangsdatum van de splitsing de tijd om te reageren op het voorstel van de huurder. Gaat de verhuurder akkoord met het voorstel, dan is de splitsing een feit.

Gaat de verhuurder nietakkoord met het voorstel of reageert de verhuurder niet vóór de voorgestelde ingangsdatum, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen. De huurder heeft daarvoor tot 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum de tijd.