Kan de Huurcommissie de all-inprijs splitsen?

Ja. Als de verhuurder niet akkoord gaat of niet reageert op het voorstel van de huurder, kan de huurder de Huurcommissie inschakelen met het verzoekschrift Splitsen all-inprijs. De huurder moet dit verzoekschrift binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum indienen bij de Huurcommissie.

De Huurcommissie beoordeelt vervolgens het voorstel van de huurder op twee punten:

  • de voorgestelde kale huurprijs mag niet lager zijn dan 55% van de all-inprijs;
  • het voorgestelde voorschot voor servicekosten en/of nutsvoorzieningen mag niet lager zijn dan 25% van de all-inprijs.

Als de Huurcommissie het voorstel van de huurder niet juist vindt, stelt de Huurcommissie de kale huurprijs op 55% en het voorschot voor de servicekosten en/of nutsvoorzieningen op 25% vast.