De huurder is het niet eens met de verhoging van de huur na woningverbetering. Kan de huurder of verhuurder de Huurcommissie inschakelen?

Ja. De Huurcommissie kan berekenen of de huurverhoging redelijk is in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten.

De huurder of verhuurder kan een verzoekschrift indienen bij de Huurcommissie om de verhoging te toetsen: