De verhuurder heeft in de huurwoning verbeteringen aangebracht. Mag de verhuurder de huur verhogen?

Ja. Wanneer de verbeteringen tot meer wooncomfort leiden, mag de verhuurder de gemaakte kosten voor de verbetering doorberekenen aan de huurder door de huurprijs te verhogen. Dit mag zolang de nieuwe huurprijs niet boven de maximale huurprijs uitkomt.

De verhuurder mag de huurprijs na woningverbetering alleen verhogen wanneer:

  • de huurder of 70% van de huurders vooraf toestemming gaven voor de verbetering en;
  • de nieuwe voorziening meer comfort biedt dan de oude voorziening en;
  • de nieuwe huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs volgens de puntentelling van de woning.