De verhuurder heeft voorzieningen aangebracht voor gehandicapten. Mag de verhuurder de huur verhogen?

Ja. Als de verhuurder een woning aanpast voor gehandicapten, krijgt de woning meer punten volgens de puntentelling van het woningwaarderingsstelsel. 

Vóór het aanbrengen van voorzieningen voor gehandicapten, spreken huurder en verhuurder de nieuwe huurprijs af. Het bedrag van de aangebrachte voorzieningen is het uitgangspunt voor de nieuwe huurprijs. Van dat bedrag worden eventuele subsidies – die de verhuurder heeft ontvangen – afgetrokken, net als de bijdrage die de huurder heeft betaald voor de gehandicaptenvoorziening.